Implementacja w JavaScript pakowania paczek w przestrzeni 2D

Jako pierwszy krok w tworzeniu mobilnej aplikacji "2D bin packing", przygotowałem implementację do JavaScript kodu napisanego przez Jukka Jylänki w C++ : https://github.com/juj/RectangleBinPack

Implementacja do JS: https://github.com/xlawok/binpack

Pracujące demo: https://pkbinpack.herokuapp.com/index.html