Django filer i znikające zdjęcia

Częstym problemem, jaki sprawia dodatek Filer, są znikające zdjęcia. Zdjęcia zostały załadowane do systemu ale Twoja aplikacja ich nie widzi. Pierwszym rozwiązaniem jakie znajdziesz w sieci (np. na stackoverlow) jest instalacja brakujących dekoderów, np. libpjeg. W większości przypadków jest to rozwiązanie wystarczające. Jednakże w przypadku środowiska produkcyjnego może się okazać niewystarczające.

Jeżeli masz z tym do czynienia sprawdź ścieżkę do katalogu zawierającego załadowane pliki. W przypadku serwera apache będzie to plik konfiguracyjny, w którym należy zamieścić dodatkowe wpisy.

<VirtualHost *:80>
  ServerName example.com
  ServerAlias www.example.com
  Alias /static/ /var/www/example/static/
  Alias /media/ /var/www/example/media/
  SetEnv DJANGO_SETTINGS_MODULE example.settings.production
  <Directory /var/www/example/static>
     Require all granted
  </Directory>
  <Directory /var/www/example/media>
     Require all granted
  </Directory>

......